NBSTV-UG

NBSTV-UG

Kampala, UGANDA

About Me

Joined: January 21, 2013

NBSTV-UG was live on NBSTV-UG 1 hour ago
NBSTV-UG was live on NBSTV-UG 1 hour ago
NBSTV-UG NBSTV-UG created a video on NBSTV-UG
NBSTV-UG 2 hours ago
NBSTV-UG was live on NBSTV-UG 2 hours ago
NBSTV-UG NBSTV-UG created a video on NBSTV-UG
NBSTV-UG 2 hours ago
NBSTV-UG was live on NBSTV-UG 2 hours ago
NBSTV-UG was live on NBSTV-UG 2 hours ago
NBSTV-UG NBSTV-UG created a video on NBSTV-UG
NBSTV-UG 2 hours ago
NBSTV-UG NBSTV-UG created a video on NBSTV-UG
NBSTV-UG 12 hours ago
jjp;' NBSTV-UG created a video on NBSTV-UG
jjp;' Wednesday at 11:32pm
More

Channels (2)