24.07.2014 - பிறை 26 கியாமுல் லைல் (இரவுத் தொழுகை)

24.07.2014 - பிறை 26 கியாமுல் லைல் (இரவுத் தொழுகை)

July 23, 2014 at 2:47pm on ktic-live 36 followers

Flag this content

Please select your reason for flagging this video as inappropriate from the dropdown below. We promise to review each and every submission within 24-48 hours.

If you are a copyright owner, or are authorized to act on behalf of one or authorized to act under any exclusive right under copyright, please do not flag this content but instead report alleged copyright violations on our DMCA notice form.

Cancel or
ktic-live

ktic-live

Spirituality - Islamic, Muslim

36 followers 6,156 views
பேரன்புடையீர்! அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்ம..

உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கோர் ஓர் நற்செய்தி!

இன்ஷா அல்லாஹ்... குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்க(K-Tic)த்தின் பல்வேறு செயற்பாடுகளின் அடுத்த கட்ட முயற்சியாக வெள்ளிக்கிழமை ஜும்ஆ பேருரை உட்பட சங்கத்தின்…

Comments