(၂၆.၁.၂၀၁၄) တနဂၤေႏြေန႔

(၁၇၉) ၾကိမ္ေၿမာက္ တစ္ေန ့တာဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း

"ေမ့ကြက္ရွာသူ မျဖစ္ပါေစ

(၂၆.၁.၂၀၁၄) တနဂၤေႏြေန႔ (၁၇၉) ၾကိမ္ေၿမာက္ တစ္ေန ့တာဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း "ေမ့ကြက္ရွာသူ မျဖစ္ပါေစ

January 26 at 1:05am on သစၥာပါရမီ Livedhamma 22 followers

Flag this content

Please select your reason for flagging this video as inappropriate from the dropdown below. We promise to review each and every submission within 24-48 hours.

If you are a copyright owner, or are authorized to act on behalf of one or authorized to act under any exclusive right under copyright, please do not flag this content but instead report alleged copyright violations on our DMCA notice form.

Cancel or
သစၥာပါရမီ Livedhamma

သစၥာပါရမီ Livedhamma

Spirituality - Buddhism

22 followers 14,866 views
(၉.၂.၂၀၁၄) တနဂၤေႏြေန႔
(၁၈၀) ၾကိမ္ေၿမာက္ တစ္ေန ့တာဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း
ညေနခင္း (၅း၀၀)နာရီတြင္
ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ေဇယ်တိႆ ေဟာၾကားေပးမည့္
"ဒီတရားကို နာျဖစ္ေအာင္နာပါ" တရားေတာ္

Comments