ΠΑΝΣΕΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΛΕΜΟΝΟ

ΠΑΝΣΕΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΛΕΜΟΝΟ

November 6, 2010 at 9:18am on Patra's Gourmet Food Lovers Show 4 followers

Flag this content

Please select your reason for flagging this video as inappropriate from the dropdown below. We promise to review each and every submission within 24-48 hours.

If you are a copyright owner, or are authorized to act on behalf of one or authorized to act under any exclusive right under copyright, please do not flag this content but instead report alleged copyright violations on our DMCA notice form.

- Select the reason to flag this video for -
Patra's Gourmet Food Lovers Show

Patra's Gourmet Food Lovers Show

Education - Cooking

4 followers 5,280 views
Patra is the recipe writter of the blog www.gourmetfoodlovers.blogspot.com and the book writter of "Dishes and flavors of the South". She creates recipes based of the Cretan flavor combine with world ingridients.