သစၥာပါရမီ Livedhamma

သစၥာပါရမီ Livedhamma

23 followers

Flag this content

Please select your reason for flagging this video as inappropriate from the dropdown below. We promise to review each and every submission within 24-48 hours.

If you are a copyright owner, or are authorized to act on behalf of one or authorized to act under any exclusive right under copyright, please do not flag this content but instead report alleged copyright violations on our DMCA notice form.

- Select the reason to flag this video for -
သစၥာပါရမီ Livedhamma

သစၥာပါရမီ Livedhamma

Spirituality - Buddhism

23 followers 14,989 views
(၉.၂.၂၀၁၄) တနဂၤေႏြေန႔
(၁၈၀) ၾကိမ္ေၿမာက္ တစ္ေန ့တာဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရားစခန္း
ညေနခင္း (၅း၀၀)နာရီတြင္
ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ေဇယ်တိႆ ေဟာၾကားေပးမည့္
"ဒီတရားကို နာျဖစ္ေအာင္နာပါ" တရားေတာ္