צדק חברתי בשטח. אסף קוצין בשידורים חיים.

צדק חברתי בשטח. אסף קוצין בשידורים חיים.

8 followers

Flag this content

Please select your reason for flagging this video as inappropriate from the dropdown below. We promise to review each and every submission within 24-48 hours.

If you are a copyright owner, or are authorized to act on behalf of one or authorized to act under any exclusive right under copyright, please do not flag this content but instead report alleged copyright violations on our DMCA notice form.

- Select the reason to flag this video for -
צדק חברתי בשטח. אסף קוצין בשידורים חיים.

צדק חברתי בשטח. אסף קוצין בשידורים חיים.

News - Breaking News

8 followers 810 views
שידורים חיים מאירועים בשטח - הפגנות, מחאות, פגישות ואירועים מיוחדים נוספים הנוגעים למחאה החברתית בישראל ובעולם.